ארכיון

מדריך לגיוס הון עצמי

משפחות רבות בישראל מרוויחות מספיק כסף בשביל לעמוד בתשלומים של המשכנתא, רבים אף משלמים שכירות גבוהה יותר ממה שהיו משלמים