כדאיות פדיון קרן השתלמות לטובת לקיחת או הקטנת משכנתא

מאת: רו"ח רוני טאוב 

קרן ההשתלמות הינה אפיק חסכון ייחודי, אשר אליו מפרישים השכיר ומעסיקו כספים. העובד רשאי להפקיד עד 2.5% ממשכורתו הקובעת והמעסיק רשאי להפקיד עד 7.5% מהמשכורת הקובעת (חלק העובד חייב להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק),  סה"כ עד 10% מהמשכורת הקובעת. קיימת תקרת הפקדה חודשית בסך 15,712 ש"ח (נכון לשנת 2015) שבגינה נהנה העובד מהטבת מס כפולה :

  • הפקדות המעסיק עד ל 7.5% מתקרת ההפקדה אינן נחשבות כהכנסה של העובד, כלומר הן אינן חייבות במס שולי, בביטוח לאומי ובמס בריאות.
  • הרווחים שהניבו הפקדות אלו פטורים ממס רווחי הון.

הפקדות המעסיק מעל לתקרת ההפקדה נחשבות כהכנסה של העובד, וחייבות במיסים ובדמי ביטוח לאומי, והרווחים שהניבו חייבים במס שולי.
עפ"י סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה גם עצמאי יכול ליהנות מהטבות מס אם יפקיד כספים לקרן השתלמות. עצמאי יכול להפקיד עד 7% מהכנסתו החייבת ועד לתקרה של 264,000 ש"ח לשנה , כלומר עד 18,480 ש"ח. הפקדה של 2.5% ראשונים לא תוכר כהוצאה מוכרת ואילו 4.5% הבאים (עד 11,880 ש"ח) מוכרים כהוצאה.
חשוב לציין כי עצמאי לא יוכל ליהנות מהטבת המס בגין ההפקדות לקרן ההשתלמות כנגד הכנסות הנובעות משכר דירה ומרווחי הון.

הרווחים שהניבו כל ההפקדות הנ"ל (עד 7% מן ההכנסה ועד לתקרה לעיל) יהיו פטורים מרווחי הון. עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 7% מהתקרה (כלומר מעל 18,480 ש"ח) לא יוכל ליהנות מהטבות המס על הסכומים העודפים שהפריש. הסכומים העודפים לא ייחשבו כהוצאה מוכרת והרווחים הריאליים שיצברו סכומים אלה בקרן יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25% בעת משיכתם.

לקרן ההשתלמות שני יתרונות עיקריים :

ראשית, מדובר באפיק חיסכון לטווח בינוני של 6 שנים בלבד, אשר אחריהן ניתן למשוך את הכספים לכל מטרה וללא תשלום קנס כשאנו נהנים מהטבות המס שצברנו בעת ההפקדות לאורך חיי הקרן.
שנית, הרווחים הריאליים בקרן פטורים ממס רווח הון.

בנוסף, לא תמיד צריך לחכות 6 שנים כדי למשוך כספים מקרן ההשתלמות ללא תשלום קנס. ניתן למשוך את הסכומים הצבורים בקרן ההשתלמות גם בחלוף 3 שנים למטרת השתלמות. כמו כן חוסך שיש בבעלותו שני חשבונות או יותר בקרנות השתלמות, שלפחות אחד מהם נזיל (כלומר שהוא בעל וותק של 6 שנים לפחות ואפשר למשוך ממנו כספים ללא קנס), רשאי להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על החשבונות הבלתי נזילים (שטרם הגיעו לוותק של 6 שנים), וכך למשוך את הכספים מכל או מחלק מחשבונותיו בקרנות ההשתלמות, ללא תשלום קנס  על משיכה שלא כדין בגין החשבון הבלתי נזיל.
כאמור, התשואות על הכספים המופקדים בקרן ההשתלמות פטורות ממס רווחי הון. לפטור ממס רווחי הון חשיבות רבה. לדוגמה: אם רכשנו מניה בבנק ומכרנו אותה ברווח ריאלי, נקבל את התמורה בניכוי 25% מס רווחי הון. בקרן ההשתלמות נקבל את התמורה במלואה ללא הניכוי. הטבת מס זו יכולה להתבטא בחיסכון של עשרות אלפי שקלים במשך חיי הקרן.
לאור זאת, כדי למקסם את הטבת המס כדאי לשקול להעביר את קרן ההשתלמות שלנו למסלול מנייתי על חשבון מניות שרוכשים בתיק ההשקעות האישי המנוהל בבנק או המנוהל בבית השקעות, שכן הרווח שיושג בקרן ההשתלמות יהיה פטור ממס רווחי הון כאמור.

כדאיות המשיכה מקרן ההשתלמות – לאור היתרון הגדול שנותנת קרן ההשתלמות בהיותה אפיק החיסכון ההוני היחיד הפטור ממס רווחי הון, מומלץ לא למשוך כספים מהקרן גם בחלוף 6 שנים, ולהמשיך ליהנות מהטבת המס לאורך תקופה ארוכה ככל האפשר.

ומה לגבי הכדאיות של פדיון קרן השתלמות ושימוש בכספים כחלק מההון העצמי בלקיחת משכנתא, או אפילו כדי להקטין משכנתא קיימת?התשובה אינה חד משמעית.

לכאורה, התשובה היתה אמורה להיות חיובית. התחושה הרווחת בציבור היא שבמידה וישנם כספים פנויים, כמו לדוגמה, כספי קרן השתלמות נזילה, כדאי תמיד להשתמש בהם כדי להקטין את גובה המשכנתא או אף להביא לפירעונה המלא. הסיבה המרכזית מדוע כדאי לשקול מחדש החלטה זו, במיוחד בתנאי הריבית הנמוכה מאד הקיימת כעת במשק הישראלי, הינה אובדן התשואה "העודפת". מכיוון שהריבית על המשכנתא היא ברוב המקרים, הריבית הנמוכה ביותר אותה משלמים על הלוואה כלשהי, הרי שבתנאי הריבית הנמוכה (מאד) הקיימים כיום, בחינה לאורך מספר שנים תראה שהריבית אותה משלמים על המשכנתא, תהיה ככל הנראה נמוכה מהתשואה הצפויה על השקעת כספי קרן ההשתלמות (התשואה העודפת הינה ההפרש החיובי בין תשואת כספי קרן ההשתלמות, תוך התחשבות בפטור ממס על רווחי הון ובין הריבית המשולמת על המשכנתא).

לסיכום, האם כדאי לפדות קרן השתלמות ולהשתמש בכספים כחלק מההון העצמי בלקיחת משכנתא, או אפילו כדי להקטין משכנתא קיימת ?

במידה וטרם חלפו 6 שנים וקרן ההשתלמות אינה נזילה, אין למשוך כסף מהקרן, מאחר ומשיכה שכזו תחוייב בתשלום מס/קנס גבוה שיהפוך את העניין לבלתי כדאי כלכלית. תחת זאת, כדאי לשקול נטילת הלוואה מהחברה שבה מתנהלת קרן ההשתלמות, כשכספי הקרן משמשים כביטחון להחזר. בתי ההשקעות וחברות הביטוח המנהלים את קרנות ההשתלמות, מוכנים לתת הלוואות בתנאים נוחים ובגובה של עד 50% מהצבירה בקרן ללא כל ביטחונות נוספים. כך נוכל להגדיל את ההון שלנו, בלי לפגוע בחיסכון שצברנו בקרן  ובלי לאבד את הטבות המס בקרן.

במידה וחלפו 6 שנים והקרן נזילה, התמונה מורכבת יותר – מצד אחד, קיים פיתוי להקטין את המשכנתא (חדשה או קיימת) ככל הניתן, בכדי לחסוך בהוצאות המימון הגבוהות שלה. מצד שני, כפי שראינו קודם, קרן השתלמות הינה מכשיר חיסכון מצוין בעל הטבות מס משמעותיות. גם במקרה שכזה, לא כדאי כנראה להשתמש בקרן ההשתלמות. אמנם פדיון הקרן יקטין את הוצאות המימון של המשכנתא, אך אם גובה ההחזר החודשי סביר ביחס למשכורת (לא עולה על 1/3 מהשכר המשותף של משק הבית) והמשכנתא נושאת ריבית אטרקטיבית, נוכל לשמור על הטבת המס שבקרן ולהמשיך לחסוך באפיק זה.

ניתן להקטין משכנתא באמצעות מימוש חסכונות ומימוש תיק השקעות קיים, באמצעות משיכת כספי פיצויים פטורים ממס ואפילו באמצעות קצת עזרה מההורים. כדאי לזכור שוב, כי כל עוד לא משכנו מקרן ההשתלמות (גם אם עברו 6 שנים והיא נזילה) גם ההפקדות החדשות נהנות מהוותק הנצבר.

ומה בדבר האפשרות לקחת הלוואה כנגד קרן השתלמות נזילה ? במידה והקרן נזילה, בד"כ לא כדאי לקחת בגינה הלוואה להקטנת המשכנתא, מאחר והחלפת הלוואה אחת באחרת אינה בעלת הגיון כלכלי רב, והיא תשרת בדרך כלל את האינטרס של המלווה ולא של הלווה. (יחד עם זאת, גם במקרה של קרן נזילה לא יזיק לנו לברר מהם תנאי ההלוואה שיציע מנהל הקרן, ובמידה והם אטרקטיביים במיוחד, כדאי לשקול לקיחת הלוואה ממנהל הקרן).

הכותב רושם את דעתו בלבד ואין הכתוב מחליף ייעוץ מקצועי, על ידי יעוץ כלכלי או יועץ משכנתא מקצועי. 

למידע נוסף או התייעצות ראשונית ללא כל התחייבות אתם מוזמנים ליצור קשר איתנו בטלפון 03-5298779 

כל מי שלוקח היצע מהכתוב עושה זאת על דעת עצמו ולא יבוא בטענות או מענות לכותב או לעורך הפוסט ולוקח את מלוא האחריות על עצמו – ט.ל.ח.

גלילה לראש העמוד

התקשרו
050-6382991
או השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן