פנסיה

חיסכון לפנסיה

חיסכון לפנסיה –

אחד התחומים המעסיקים כל אדם בישראל, זה הפנסיה שלו ובצדק. פנסיה יכולה לבוא ממספר מוצרים שונים שלכל אחד יש את הייתרונות והחיסרונות שלו.

מוצרי הפנסיה השונים מחולקים לשלוש, כשרק שניים מהם ניתנים לביצוע ומוכרים כפנסיה באופן רשמי .

סוגי הפנסיות האפשריות :

קרן פנסיה – זהו חיסכון לפנסיה שעובד על העיקרון הקיבוצי.

לסוג זה של חיסכון יש מספר יתרונות שהם :

 1. הביטוחים בקרן הפנסיה הם מאוד זולים, כמו ביטוח שאירים (שזה מקביל לביטוח חיים לילדים עד גיל 21 שנעשים דרך ההורים) ולאישה שנותן חלק יחסי מהפנסיה שהבעל הייה אמור לקבל. בנוסף, יש ביטוח למקרה נכות כתוצאה מתאונה או מחלה.
 2. קרן פנסיה, נותנת לחוסכים הבטחה לתשואה, על 30% מסכום ההפקדה עד גובה התיקרה שמתעדכנת בכל שנה.

למרות הייתרונות שרשמתי לקרן הפנסיה גם מספר חסרונות :

 1. הביטוחים הם מוגבלים, ואף בביטוח למקרה נכות יש החרגות שונות שאם הנכות היא כתוצאה מאחת הסיבות המוחרגות, חברת הביטוח שלה שייכת הקרן לא תשלם לאותו לקוח כלל.
 2. איזון אקטוארי – קרנות הפנסיה כפי שציינתי עובדות על העיקרון הקיבוצי, כלומר, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. המשמעות של כך, שאם יש כמות גדולה מהצפוי של אנשים שהתאלמנו, או לחילופין שלא לשמחתם נמצאים במצב של נכות אז כל החברים בקרן הפנסיה יצטרכו לספוג את ההפסד הזה והמשמעות שהפנסיה שלהם תקטן.

ביטוח מנהלים – ביטוח המנהלים הוא סוג נוסף של חיסכון לפנסיה, גם בו יש מספר יתרונות ואף חסרונות .

הייתרונות שלו הן :

 1. ניתן לעשות בו אובדן כושר עבודה מקצועי שיהיה רלוונטי ספציפי למקצוע של אותו אדם שעשה אותו, ואם יקרה מקרה שלא יוכל לעסוק במקצוע יוכל להמשיך לקבל משכורת (לפי הסכום שביטח) גם אם יעבוד במקצוע אחר, כדוגמאת רופא מנתח שנפגע בידיו ולא יכול לנתח, אך יכול לתת חוות דעת. במקרה זה, הרופאה יקבל סכום כסף בכל חודש מחברת הביטוח המבטחת, גם אם יעסוק בתחום של ייעוצים ולא בתחום של ניתוחים כי נבצר ממנו הדבר.
 2. ביטוח מנהלים הינו חוזה אישי מול חברת הביטוח – בניגוד לקרן הפנסיה, בביטוח מנהלים לא חשוב מה עלה בגורלם של שאר החברים, הפנסיה לא תרד בגלל תביעות של נכות או של התאלמנות והסכום שהאדם חסך זה יהווה לו את הסכום בסיס עבור הפנסיה שלו.

למרות הייתרונות בביטוח המנהלים, יש גם חיסרונות :

 1. דמי הניהול בביטוחי מנהלים יקרים יותר מאשר בקרן הפנסיה.
 2. עלויות הביטוח גבוהות יותר מאשר בקרן הפנסיה.
 3. אין תשואה מובטחת על 30% מהכסף שצברנו עד לתיקרה המוגדרת בחוק.

רבים שואלים בין שני המוצרים מה עדיף, ואין על כך תשובה חד משמעית, כל אדם צריך לעשות את שיקוליו ולהחליט מה הכי מתאים לו בעזרת איש מקצוע זה פשוט קל יותר.

דירה להשקעה כפנסיה נוספת – דרך נוספת שאני מאוד אוהב ומאמין בה לחיסכון לפנסיה הינה רכישת דירה להשקעה. בפועל, זה נכון שבניגוד לשתי האפשרויות אפשרות זו לא מוכרת כהוצאה במס. אך מצד שני, בניגוד לשתי האפשרויות מעלה, יש להשקעה בנדל"ן מספר יתרונות שלא ניתן להתעלם מהם.

היתרונות :

 1. דירה להשקעה מאפשרת לנו בכל רגע נתון למכור אותה ולקבל סכום חד פעמי גדול.
 2. דירה להשקעה נותנת לבעליה, שכירות חודשית שניתן להשוותה לקצבה חודשית בדיוק כפי שהפנסיה נותנת.
 3. יתרון נוסף, שדירה להשקעה בישראל, היא עסקה עם סיכון נמוך ביחס להשקעות אחרות.