ביטוח לתשלום משכנתא כתוצאה מנכות

משכנתא נכויות

ביטוח נכות מתאונה –

ביטוח, הנותן פיצוי חד פעמי, במקרה שייש נכות מתאונה. הפיצוי ניתן מהאחוז הראשון, לפי הסכום שנרכש. לצורך הדוגמא, אם אדם רכש מליון שקלים ונקבעה לו נכות של כ – 10% יקבל כ – 100 אלף שקלים.

חשוב לשים לב, כי יש הבדל בין כיסויים ביטוחיים לנכות זמנית לבין כיסויים לנכות קבועה. ההבדלים האלו יקבעו אם אתם זכאים או לא לקבל כסף, ולכן ההגדרה חשובה.

קיימים מספר סוגי ביטוחים מסוג זה, ויש לבדוק ולהבין את ההבדלים לפני שרוכשים כי ניתן לרכוש את הביטוח הזה כתוספת לביטוח חיים במשכנתא ולא במשכנתא או כדרך ביטוח תאונות אישיות.

ביטוח תכולה
ביטוח דירה
ביטוח תכולה
סוכן ביטוח אמין
סוכן ביטוח אמין
סוכן ביטוח אמין
משכנתא נכויות
סוכן ביטוח אמין
משכנתא נכויות