הנכס שלך יקר - ולכן חשוב לבטח אותו!

למה?

ראה תרשים זרימה

ביטוח תכולה
סוכן ביטוח אמין
ביטוח תכולה
ללא מבנה
ביטוח תכולה
ביטוח דירה
ביטוח מבנה לדירה
ביטוח דירה
ביטוח תכולה
ביטוח דירה

ביטוח מבנה לדירה – ביטוח השומר על מעטפת הרכוש שלנו – כלומר הביטוח מכסה כל נזק בלתי צפוי הקורה בבית הפרטי שלנו, בדירה שלנו, או בדירה להשקעה שלנו ואף גם במבנים אחרים כגון משרדים וכדומה, מפני שריפה, הצפה ונזקים לא אחרים בלתי צפויים. אחד המקומות שבהן ניתן לראות שכיחות גבוהה של ביטוח זה אצל אנשים הלקוחים משכנתא, אז הבנק דורש מכל לוקח משכנתאות לעשות ביטוח מבנה/דירה.